Realizacja nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego z wykorzystaniem nowej własnej technologii wielkogabarytowej akumulacyjnej płyty fundamentowej

Na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę znak AU-01-1.6740.1.1308.2015 EKR z dn 23.09 2015 r. realizujemy nowy obiekt sportowo- rekreacyjny z wykorzystaniem nowej własnej technologii wielkogabarytowej akumulacyjnej płyty fundamentowej....

14-11-2016 admin