Realizacja nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego z wykorzystaniem nowej własnej technologii wielkogabarytowej akumulacyjnej płyty fundamentowej

Na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę znak AU-01-1.6740.1.1308.2015 EKR z dn 23.09 2015 r. realizujemy nowy obiekt sportowo- rekreacyjny z wykorzystaniem nowej własnej technologii wielkogabarytowej akumulacyjnej płyty fundamentowej.

Inwestycja ta w swoje złożoności będzie prowadziła również do upowszechniania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych w budownictwie z użyciem infrastruktury wiedzy, która pozwoli na opracowanie wytycznych diagnostycznych i badawczych dla symulacji zjawisk zachodzących w kolejnych projektowanych konstrukcjach wielkogabarytowej płyty akumulacyjnej.